درح نایاب (وبلاگ آموزش) درح نایاب (وبلاگ آموزش) تیم برنامه نویسی درح نایاب در جهت آموزش ساخت برنامه های اندروید،وبلاگ نویسی،طراحی قالب وبلاگ،گرافیک و...فعالیت خود را از سال ۹۴ به طور رسمی آغاز کرده است.و تا کنون توانسته برنامه های پیشرفته ای را تولید کند. http://dorohnayab.mihanblog.com 2020-07-01T08:03:52+01:00 text/html 2018-06-23T18:49:04+01:00 dorohnayab.mihanblog.com درح نایاب تست کد های html http://dorohnayab.mihanblog.com/post/41 <iframe src="http://www.parandehgharib.ir/online-testing-code/" name="1" width="100%" height="350" scrolling="yes" border="0" frameborder="0"></iframe> text/html 2018-06-22T08:19:40+01:00 dorohnayab.mihanblog.com درح نایاب تبلیغات شما در وبلاگ http://dorohnayab.mihanblog.com/post/38 <font face="Mihan-IransansLight" size="3">برای قرار دادن تبلیغات خودتان در وبلاگ و کانال های ما فقط کافیست در پیام رسان تلگرام به آیدی زیر پیام دهید. همچنین شما میتوانید در قسمت نظرات این پیام نیز درخواست خود را ارسال کنید.</font><div style="text-align: center;"><font face="verdana, arial, helvetica, sans-serif" size="6">HiAmirH@</font></div><div style="text-align: center;"><font face="verdana, arial, helvetica, sans-serif" size="6"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font face="verdana, arial, helvetica, sans-serif" size="6">وبلاگ جدیدمون راه اندازی شد:</font></div><div style="text-align: center;"><font face="verdana, arial, helvetica, sans-serif" size="6">www.amirhoseingolzari.ir</font></div><br> text/html 2018-06-18T12:08:18+01:00 dorohnayab.mihanblog.com درح نایاب ماشین حساب مهندسی و آنلاین http://dorohnayab.mihanblog.com/post/24 <iframe src="https://seyedrezabazyar.com/codetools/google-calculator/" name="1" width="100%" height="350" scrolling="yes" border="0" frameborder="0"></iframe> text/html 2018-06-18T11:42:46+01:00 dorohnayab.mihanblog.com درح نایاب ساخت کد رنگ http://dorohnayab.mihanblog.com/post/21 <font face="Mihan-IransansLight" size="3">با استفاده از ابزار زیر میتوانید کد رنگ مورد نظر را ایجاد و مورد استفاده نمایید.</font><div><font size="3" face="Mihan-IransansLight"><br><iframe src="http://seyedrezabazyar.com/codetools/background-color-rgb-to-hexadecimal/" name="1" width="100%" height="300" scrolling="yes" border="0" frameborder="0"></iframe></font></div><p><font face="Mihan-IransansBold" size="3">●نظرات خود را برای بهتر شدن این بخش ارسال کنید text/html 2018-06-18T08:15:27+01:00 dorohnayab.mihanblog.com درح نایاب آموزش ساخت تبلیغات http://dorohnayab.mihanblog.com/post/15 <font face="Mihan-IransansLight">برای ساخت کد html تبلیغات کافیست مانند کد زیر عمل کنید:</font><div class="pre" style="margin: 10px 0px; direction: ltr; overflow: auto; width: auto; border-style: solid; border-color: gray; border-image: initial; border-width: 0.1em 0.1em 0.1em 0.8em; padding: 0.2em 0.6em;"><pre style="margin-top: 0px; margin-bottom: 0px; line-height: 18.75px;"><div style="white-space: normal; text-align: left;"><font size="3"><font color="#ffffff" style="font-family: Segoe, tahoma; white-space: normal;">&lt;</font><span style="white-space: normal;"><font face="courier new, courier, monospace">&lt;---amir hosein golzari---&gt;</font></span></font></div><p style="white-space: normal; font-family: Segoe, tahoma;"></p><pre class=" line-numbers language-css" style="box-sizing: border-box; overflow: auto; padding: 1em 1em 1em 3.8em; margin-top: 0.5em; margin-bottom: 0.5em; line-height: 1.5; word-break: normal; word-wrap: normal; background: rgb(245, 245, 245); border: none; border-radius: 0px; direction: ltr; tab-size: 4; hyphens: none; position: relative; counter-reset: linenumber 0; outline: none !important; text-shadow: none !important;"><font face="Consolas, Monaco, Andale Mono, Ubuntu Mono, monospace" color="#ffcc99"><span style="font-size: 13px;">&lt;!--- www.dorohnayab.mihanblog.com ---&gt;</span></font></pre><pre class=" line-numbers language-css" style="box-sizing: border-box; overflow: auto; padding: 1em 1em 1em 3.8em; margin-top: 0.5em; margin-bottom: 0.5em; line-height: 1.5; word-break: normal; word-wrap: normal; background: rgb(245, 245, 245); border: none; border-radius: 0px; direction: ltr; tab-size: 4; hyphens: none; position: relative; counter-reset: linenumber 0; outline: none !important; text-shadow: none !important;"><span style="font-size: 13px;"><font color="#464a4e" style="font-family: Consolas, Monaco, &quot;Andale Mono&quot;, &quot;Ubuntu Mono&quot;, monospace;">&lt;/script&gt;&lt;a title="</font><font color="#6600cc" face="Mihan-Iransans">نام تبلیغ</font><font color="#464a4e" style="font-family: Consolas, Monaco, &quot;Andale Mono&quot;, &quot;Ubuntu Mono&quot;, monospace;">"href="</font><font color="#ffcc66" face="Mihan-Iransans">لینک پس از کلیک</font><font color="#464a4e" style="font-family: Consolas, Monaco, &quot;Andale Mono&quot;, &quot;Ubuntu Mono&quot;, monospace;">"</font><font color="#464a4e" style="font-family: Consolas, Monaco, &quot;Andale Mono&quot;, &quot;Ubuntu Mono&quot;, monospace;"> target="_blank"&gt;</font></span></pre><pre class=" line-numbers language-css" style="box-sizing: border-box; overflow: auto; padding: 1em 1em 1em 3.8em; margin-top: 0.5em; margin-bottom: 0.5em; line-height: 1.5; word-break: normal; word-wrap: normal; background: rgb(245, 245, 245); border: none; border-radius: 0px; direction: ltr; tab-size: 4; hyphens: none; position: relative; counter-reset: linenumber 0; outline: none !important; text-shadow: none !important;"><span style="font-size: 13px;"><font color="#464a4e" style="font-family: Consolas, Monaco, &quot;Andale Mono&quot;, &quot;Ubuntu Mono&quot;, monospace;">&lt;img title="</font><font color="#ff6600" face="Mihan-Iransans">نام تصویر</font><font color="#464a4e" style="font-family: Consolas, Monaco, &quot;Andale Mono&quot;, &quot;Ubuntu Mono&quot;, monospace;">"class="img-ris"src="</font><font color="#6600cc" face="Mihan-Iransans">لینک تصویر</font><font color="#464a4e" style="font-family: Consolas, Monaco, &quot;Andale Mono&quot;, &quot;Ubuntu Mono&quot;, monospace;">"style="margin-bottom:2px"border="0"&gt;</font></span></pre><pre class=" line-numbers language-css" style="box-sizing: border-box; overflow: auto; padding: 1em 1em 1em 3.8em; margin-top: 0.5em; margin-bottom: 0.5em; line-height: 1.5; word-break: normal; word-wrap: normal; background: rgb(245, 245, 245); border: none; border-radius: 0px; direction: ltr; tab-size: 4; hyphens: none; position: relative; counter-reset: linenumber 0; outline: none !important; text-shadow: none !important;"><font color="#464a4e" face="Consolas, Monaco, Andale Mono, Ubuntu Mono, monospace"><span style="font-size: 13px;">&lt;/a&gt;&lt;span class="faseleh"&gt;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&lt;/span&gt;</span></font>&lt;/div&gt;</pre><pre class=" line-numbers language-css" style="box-sizing: border-box; overflow: auto; padding: 1em 1em 1em 3.8em; margin-top: 0.5em; margin-bottom: 0.5em; line-height: 1.5; word-break: normal; word-wrap: normal; background: rgb(245, 245, 245); border: none; border-radius: 0px; direction: ltr; tab-size: 4; hyphens: none; position: relative; counter-reset: linenumber 0; outline: none !important; text-shadow: none !important;"><font face="Consolas, Monaco, Andale Mono, Ubuntu Mono, monospace" color="#ffcc99"><span style="font-size: 13px;">&lt;!--- www.dorohnayab.mihanblog.com ---&gt;</span></font></pre><pre style="white-space: normal; margin-top: 0px; margin-bottom: 0px; line-height: 18.75px;"><font face="courier new, courier, monospace" size="3"><font color="#ffffff">&lt;</font>&lt;---amir hosein golzari---&gt;<font color="#ffffff">&gt;</font></font></pre></pre></div><code> </code><p><font face="Mihan-IransansLight">برای نمونه:</font></p><!--- www.dorohnayab.mihanblog.com ---><a title="دُرُح نایاب" href="http://dorohnayab.mihanblog.com" target="_blank"><img title="دُرُح نایاب" class="img-ris" src="https://cdn1.iconfinder.com/data/icons/android-png/256/Android-Email.png" style="margin-bottom:2px" border="0"></a><span class="faseleh">&nbsp;&nbsp;</span><!--- www.dorohnayab.mihanblog.com --->&nbsp;<div><font face="Mihan-IransansLight">همچنین این کد هم مورد استفاده قرار میگیرد.</font></div> <div class="pre" style="margin: 10px 0px; direction: ltr; overflow: auto; width: auto; border-style: solid; border-color: gray; border-image: initial; border-width: 0.1em 0.1em 0.1em 0.8em; padding: 0.2em 0.6em;"><pre style="margin-top: 0px; margin-bottom: 0px; line-height: 18.75px;"><div style="white-space: normal; text-align: left;"><font size="3"><font color="#ffffff" style="font-family: Segoe, tahoma; white-space: normal;">&lt;</font><span style="white-space: normal;"><font face="courier new, courier, monospace">&lt;---amir hosein golzari---&gt;</font></span></font></div><p style="white-space: normal; font-family: Segoe, tahoma;"></p><pre class=" line-numbers language-css" style="box-sizing: border-box; overflow: auto; padding: 1em 1em 1em 3.8em; margin-top: 0.5em; margin-bottom: 0.5em; line-height: 1.5; word-break: normal; word-wrap: normal; background: rgb(245, 245, 245); border: none; border-radius: 0px; direction: ltr; tab-size: 4; hyphens: none; position: relative; counter-reset: linenumber 0; outline: none !important; text-shadow: none !important;"><font face="Consolas, Monaco, Andale Mono, Ubuntu Mono, monospace" color="#ffcc99"><span style="font-size: 13px;">&lt;!--- www.dorohnayab.mihanblog.com ---&gt;</span></font></pre><pre class=" line-numbers language-css" style="box-sizing: border-box; overflow: auto; padding: 1em 1em 1em 3.8em; margin-top: 0.5em; margin-bottom: 0.5em; line-height: 1.5; word-break: normal; word-wrap: normal; background: rgb(245, 245, 245); border: none; border-radius: 0px; direction: ltr; tab-size: 4; hyphens: none; position: relative; counter-reset: linenumber 0; outline: none !important; text-shadow: none !important;"><span style="font-size: 13px;"><font color="#464a4e"><font face="Consolas, Monaco, Andale Mono, Ubuntu Mono, monospace">&lt;a title=</font><font face="Mihan-Iransans">"</font></font><font color="#6600cc" face="Mihan-Iransans">نام لینک تبلیغ شونده</font><font color="#464a4e" style="font-family: Consolas, Monaco, &quot;Andale Mono&quot;, &quot;Ubuntu Mono&quot;, monospace;">"target="_blank" href="</font><font face="Mihan-Iransans" color="#ffcc66">لینک پس از کلیک</font><font color="#464a4e" style="font-family: Consolas, Monaco, &quot;Andale Mono&quot;, &quot;Ubuntu Mono&quot;, monospace;">"&gt;</font></span></pre><pre class=" line-numbers language-css" style="box-sizing: border-box; overflow: auto; padding: 1em 1em 1em 3.8em; margin-top: 0.5em; margin-bottom: 0.5em; line-height: 1.5; word-break: normal; word-wrap: normal; background: rgb(245, 245, 245); border: none; border-radius: 0px; direction: ltr; tab-size: 4; hyphens: none; position: relative; counter-reset: linenumber 0; outline: none !important; text-shadow: none !important;"><span style="font-size: 13px;"><font face="Consolas, Monaco, Andale Mono, Ubuntu Mono, monospace" style="color: rgb(70, 74, 78);">&lt;img style="width: 100%;max-width: 122px;height: auto"alt="</font><font face="Mihan-Iransans" color="#999999">نام لینک تبلیغ شونده</font><font face="Consolas, Monaco, Andale Mono, Ubuntu Mono, monospace" style="color: rgb(70, 74, 78);">" src="</font><font face="Mihan-Iransans" color="#ff0000">لینک تصویر</font><font face="Consolas, Monaco, Andale Mono, Ubuntu Mono, monospace" style="color: rgb(70, 74, 78);">"title="</font><font face="Mihan-Iransans" color="#cc66cc">نام لینک تبلیغ شونده</font><font face="Consolas, Monaco, Andale Mono, Ubuntu Mono, monospace" style="color: rgb(70, 74, 78);">"&gt;&lt;/a&gt;&lt;/div&gt;<br></font></span></pre><pre class=" line-numbers language-css" style="box-sizing: border-box; overflow: auto; padding: 1em 1em 1em 3.8em; margin-top: 0.5em; margin-bottom: 0.5em; line-height: 1.5; word-break: normal; word-wrap: normal; background: rgb(245, 245, 245); border: none; border-radius: 0px; direction: ltr; tab-size: 4; hyphens: none; position: relative; counter-reset: linenumber 0; outline: none !important; text-shadow: none !important;"><font face="Consolas, Monaco, Andale Mono, Ubuntu Mono, monospace" color="#ffcc99"><span style="font-size: 13px;">&lt;!--- www.dorohnayab.mihanblog.com ---&gt;</span></font></pre><pre style="white-space: normal; margin-top: 0px; margin-bottom: 0px; line-height: 18.75px;"><font face="courier new, courier, monospace" size="3"><font color="#ffffff">&lt;</font>&lt;---amir hosein golzari---&gt;<font color="#ffffff">&gt;</font></font></pre></pre></div><code> </code><p><font face="Mihan-IransansLight">برای نمونه:</font></p> <!--- www.dorohnayab.mihanblog.com ---><a title="نام &nbsp;لینک تبلیغ شونده" target="_blank" href="www.dorohnayab.mihanblog.com"><img style="width: 100%;max-width: 122px;height: auto" alt="نام &nbsp;لینک تبلیغ شونده" src="https://metrouk2.files.wordpress.com/2018/03/giphy9.gif?w=748&amp;h=561&amp;crop=1" title="نام &nbsp;لینک تبلیغ شونده"></a><div><div style="text-align: center;"><span style="font-family: Mihan-Iransans;">حالانوبت شماست تا کد های خود را ویرایش کنید.</span></div><div style="text-align: center;"><textarea style="margin: 0px; width: 350px; height: 200px;">کدهای خود را ویرایش کنید</textarea></div><div><p style="text-align: right; box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px; color: rgb(51, 51, 51); font-family: IRANSans, Tahoma; font-size: 14px;"><span style="font-family: Mihan-IransansBold; font-size: 11px;">لطفاًنظرات خود را برای بهبود این بخش اعلام کنید.</span></p></div> </div> text/html 2018-06-18T06:59:48+01:00 dorohnayab.mihanblog.com درح نایاب کد html متن متحرک http://dorohnayab.mihanblog.com/post/14 <font face="Mihan-IransansLight" size="2">برای متحرک کردن متن کافیست از کد زیر استفاده کنید:</font><div class="pre" style="margin: 10px 0px; direction: ltr; overflow: auto; width: auto; border-style: solid; border-color: gray; border-image: initial; border-width: 0.1em 0.1em 0.1em 0.8em; padding: 0.2em 0.6em; white-space: normal;"><pre style="margin-top: 0px; margin-bottom: 0px; line-height: 18.75px;"><div style="text-align: left;"><font color="#ffffff" style="font-family: Segoe, tahoma; white-space: normal;">&lt;</font><span style="white-space: normal;"><font face="courier new, courier, monospace" size="3">&lt;---amir hosein golzari---&gt;</font></span></div><p style="font-family: Segoe, tahoma;"></p><pre class=" line-numbers language-css" style="box-sizing: border-box; overflow: auto; font-size: 13px; padding: 1em 1em 1em 3.8em; margin-top: 0.5em; margin-bottom: 0.5em; line-height: 1.5; word-break: normal; word-wrap: normal; background: rgb(245, 245, 245); border: none; border-radius: 0px; direction: ltr; tab-size: 4; hyphens: none; position: relative; counter-reset: linenumber 0; outline: none !important; text-shadow: none !important;"><pre style="font-size: 15px; text-align: justify; margin-top: 0px; margin-bottom: 0px; line-height: 18.75px;"><span style="color: rgb(106, 184, 37); font-weight: bold;">&lt;marquee</span><font color="#ffffff"> </font><span style="color: rgb(187, 187, 187);">direction=</span><span style="color: rgb(237, 157, 19);">"right"</span><span style="color: rgb(106, 184, 37); font-weight: bold;">&gt;</span><font face="Mihan-Iransans"><font color="#6600cc">درح</font><font color="#ffffff"> </font><font color="#6600cc">نایاب</font></font><span style="color: rgb(106, 184, 37); font-weight: bold;">&lt;/marquee&gt;</span></pre></pre><pre style="margin-top: 0px; margin-bottom: 0px; line-height: 18.75px;"><font face="courier new, courier, monospace" size="3"><font color="#ffffff">&lt;</font>&lt;---amir hosein golzari---&gt;<font color="#ffffff">&gt;باه</font></font></pre></pre></div><p><font face="Mihan-IransansLight" size="2">به جای قسمت <font color="#6600cc">بنفش</font> رنگ متنی را که میخواهید متحرک شود را قرار دهید.</font></p><p><font face="Mihan-IransansLight" color="#33ff33" size="2">برای نمونه:</font></p><font size="2"><marquee direction="right">درح نایاب</marquee> </font><p><font face="Mihan-IransansLight" size="2">همچنین برای انجام تغییرات بیشتر از کد زیر استفاده میکنیم:</font></p><div class="pre" style="margin: 10px 0px; direction: ltr; overflow: auto; width: auto; border-style: solid; border-color: gray; border-image: initial; border-width: 0.1em 0.1em 0.1em 0.8em; padding: 0.2em 0.6em; white-space: normal;"><pre style="margin-top: 0px; margin-bottom: 0px; line-height: 18.75px;"><div style="text-align: left;"><font size="3"><font color="#ffffff" style="font-family: Segoe, tahoma; white-space: normal;">&lt;</font><span style="white-space: normal;"><font face="courier new, courier, monospace">&lt;---amir hosein golzari---&gt;</font></span></font></div><p style="font-family: Segoe, tahoma;"></p><pre class=" line-numbers language-css" style="box-sizing: border-box; overflow: auto; font-size: 13px; padding: 1em 1em 1em 3.8em; margin-top: 0.5em; margin-bottom: 0.5em; line-height: 1.5; word-break: normal; word-wrap: normal; background: rgb(245, 245, 245); border: none; border-radius: 0px; direction: ltr; tab-size: 4; hyphens: none; position: relative; counter-reset: linenumber 0; outline: none !important; text-shadow: none !important;"><pre class="code" style="padding: 4px; margin-top: 0px; margin-bottom: 0px; direction: ltr; width: auto; border: 1px solid rgb(102, 153, 204); word-wrap: break-word; white-space: pre-line; max-height: 300px; overflow-y: scroll; overflow-x: hidden; background-color: rgb(251, 251, 251); font-size: 12px;"><font color="#333333">&lt;marquee behavior="</font><font color="#ffcc33">slide</font><font color="#333333">"&gt;</font><font face="Mihan-Iransans" color="#6600cc">درح نایاب</font><font color="#333333">&lt;/marquee&gt;</font></pre></pre><pre style="margin-top: 0px; margin-bottom: 0px; line-height: 18.75px;"><font face="courier new, courier, monospace" size="3"><font color="#ffffff">&lt;</font>&lt;---amir hosein golzari---&gt;<font color="#ffffff">&gt;</font></font></pre></pre></div><code style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><font face="Mihan-IransansLight"> </font></code><p><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><font face="Mihan-IransansLight"><span style="color: rgb(51, 51, 51); font-size: 12px; text-align: justify;">alternate: متن متحرک با برخورد به انتهای بلاک، در جهت عکس و به صورت پینگ پونگی حرکت می کند.</span><br style="color: rgb(51, 51, 51); font-size: 12px; text-align: justify;"><span style="color: rgb(51, 51, 51); font-size: 12px; text-align: justify;">scroll: متن از یک سمت وارد شده و از سمت دیگر بلاک، خارج می شود.</span><br style="color: rgb(51, 51, 51); font-size: 12px; text-align: justify;"><span style="color: rgb(51, 51, 51); font-size: 12px; text-align: justify;">slide: متن از یک سمت وارد شده و در سمت دیگر، در انتهای بلاک، متوقف می شود.</span></font></span></p><p><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><font face="Mihan-IransansLight"><span style="color: rgb(51, 51, 51); font-size: 12px; text-align: justify;">برای نمونه:</span></font></span></p><marquee behavior="slide">درح نایاب</marquee> <div><marquee behavior="slide">درح نایاب</marquee></div><p><font face="Mihan-IransansLight">همچنین برای تغییر پس زمینه این کد را استفاده میکنیم:</font></p><div class="pre" style="margin: 10px 0px; direction: ltr; overflow: auto; width: auto; border-style: solid; border-color: gray; border-image: initial; border-width: 0.1em 0.1em 0.1em 0.8em; padding: 0.2em 0.6em; white-space: normal;"><pre style="margin-top: 0px; margin-bottom: 0px; line-height: 18.75px;"><div style="text-align: left;"><font size="3"><font color="#ffffff" style="font-family: Segoe, tahoma; white-space: normal;">&lt;</font><span style="white-space: normal;"><font face="courier new, courier, monospace">&lt;---amir hosein golzari---&gt;</font></span></font></div><p style="font-family: Segoe, tahoma;"></p><pre class=" line-numbers language-css" style="box-sizing: border-box; overflow: auto; font-size: 13px; padding: 1em 1em 1em 3.8em; margin-top: 0.5em; margin-bottom: 0.5em; line-height: 1.5; word-break: normal; word-wrap: normal; background: rgb(245, 245, 245); border: none; border-radius: 0px; direction: ltr; tab-size: 4; hyphens: none; position: relative; counter-reset: linenumber 0; outline: none !important; text-shadow: none !important;"><pre class="code" style="padding: 4px; margin-top: 0px; margin-bottom: 0px; direction: ltr; width: auto; border: 1px solid rgb(102, 153, 204); word-wrap: break-word; white-space: pre-line; max-height: 300px; overflow-y: scroll; overflow-x: hidden; background-color: rgb(251, 251, 251); font-size: 12px;"><span style="color: rgb(51, 51, 51);">&lt;marquee behavior="slide" bgcolor="#</span><font color="#ff6600">CCCCCC</font><span style="color: rgb(51, 51, 51);">"&gt;</span><font color="#6600cc" face="Mihan-Iransans">درح نایاب</font><font color="#333333">&lt;/marquee&gt;</font></pre></pre><pre style="margin-top: 0px; margin-bottom: 0px; line-height: 18.75px;"><font face="courier new, courier, monospace" size="3"><font color="#ffffff">&lt;</font>&lt;---amir hosein golzari---&gt;<font color="#ffffff">&gt;</font></font></pre></pre></div><code> </code><p><font face="Mihan-IransansLight">به جای قسمت بنفش،متن متحرک و به جای قسمت نارنجی، کد رنگ را مینویسیم. ابزار ساخت کد رنگ در پایان این پست موجود است.</font></p><p><font face="Mihan-IransansLight">برای نمونه:</font></p><marquee behavior="scroll" bgcolor="#FFD700" style="background-color: rgb(255, 215, 0);">درح نایاب</marquee><p><font face="Mihan-IransansLight">همچنین برای اعمال تغییرات بیشتر از کد زیر استفاده میکنیم.</font></p><div class="pre" style="margin: 10px 0px; direction: ltr; overflow: auto; width: auto; border-style: solid; border-color: gray; border-image: initial; border-width: 0.1em 0.1em 0.1em 0.8em; padding: 0.2em 0.6em; white-space: normal;"><pre style="margin-top: 0px; margin-bottom: 0px; line-height: 18.75px;"><div style="text-align: left;"><font size="3"><font color="#ffffff" style="font-family: Segoe, tahoma; white-space: normal;">&lt;</font><span style="white-space: normal;"><font face="courier new, courier, monospace">&lt;---amir hosein golzari---&gt;</font></span></font></div><pre class=" line-numbers language-css" style="box-sizing: border-box; overflow: auto; padding: 1em 1em 1em 3.8em; margin-top: 0.5em; margin-bottom: 0.5em; line-height: 1.5; word-break: normal; word-wrap: normal; background: rgb(245, 245, 245); border: none; border-radius: 0px; direction: ltr; tab-size: 4; hyphens: none; position: relative; counter-reset: linenumber 0; outline: none !important; text-shadow: none !important;"><span style="font-size: 13px;">&lt;marquee behavior="scroll" bgcolor="#CCCCCC" </span><font color="#6600cc" style="font-size: 13px;">dir="rtl"</font><span style="font-size: 13px;"> <font color="#ffcc33">direction="left"</font> <font color="#33ccff">height="25" width="200"</font>&gt;</span><font face="Mihan-Iransans" size="2">درح نایاب</font><span style="font-size: 13px;">&lt;/marquee&gt;</span></pre><pre style="margin-top: 0px; margin-bottom: 0px; line-height: 18.75px;"><font face="courier new, courier, monospace" size="3"><font color="#ffffff">&lt;</font>&lt;---amir hosein golzari---&gt;<font color="#ffffff">&gt;</font></font></pre></pre></div><code> </code><p><font face="Mihan-IransansLight">رنگ بنفش حالت نوشته|<span style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><span style="color: rgb(51, 51, 51); font-size: 12px; text-align: justify;">&nbsp;</span><span style="color: rgb(51, 51, 51); font-size: 12px; text-align: justify;">ltr (برای حروف انگلیسی و از چپ به راست) و rtl (برای حروف فارسی و از راست به چپ) دارد.</span></span></font></p><p><font face="Mihan-IransansLight"><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><span style="color: rgb(51, 51, 51); font-size: 12px; text-align: justify;">رنگ زرد مکان نوشته(&nbsp;</span></span></font></p><p><font face="Mihan-IransansLight"><span style="color: rgb(51, 51, 51); font-size: 12px; text-align: justify; background-color: rgb(233, 233, 233);">down: پائین</span><br style="color: rgb(51, 51, 51); font-size: 12px; text-align: justify; background-color: rgb(233, 233, 233);"><span style="color: rgb(51, 51, 51); font-size: 12px; text-align: justify; background-color: rgb(233, 233, 233);">up: بالا</span><br style="color: rgb(51, 51, 51); font-size: 12px; text-align: justify; background-color: rgb(233, 233, 233);"><span style="color: rgb(51, 51, 51); font-size: 12px; text-align: justify; background-color: rgb(233, 233, 233);">left: چپ</span><br style="color: rgb(51, 51, 51); font-size: 12px; text-align: justify; background-color: rgb(233, 233, 233);"><span style="color: rgb(51, 51, 51); font-size: 12px; text-align: justify; background-color: rgb(233, 233, 233);">right: راست</span><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><span style="color: rgb(51, 51, 51); font-size: 12px; text-align: justify;">)</span></span></font></p><p style="text-align: justify;"><font color="#333333" face="Mihan-IransansLight" size="2">رنگ آبی طول و عرض</font></p><p><font face="Mihan-IransansLight"><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><span style="color: rgb(51, 51, 51); font-size: 12px; text-align: justify;">برای نمونه:</span></span></font></p><marquee behavior="scroll" bgcolor="#CCCCCC" dir="rtl" direction="left" height="25" width="200" loop="-1" scrollamount="3" style="background-color: rgb(204, 204, 204); height: 25px; width: 200px;">درح نایاب</marquee><p><font face="Mihan-IransansLight">یک نمونه کد برای شما:</font></p><div class="pre" style="margin: 10px 0px; direction: ltr; overflow: auto; width: auto; border-style: solid; border-color: gray; border-image: initial; border-width: 0.1em 0.1em 0.1em 0.8em; padding: 0.2em 0.6em; white-space: normal;"><pre style="margin-top: 0px; margin-bottom: 0px; line-height: 18.75px;"><div style="text-align: left;"><font size="3"><font color="#ffffff" style="font-family: Segoe, tahoma; white-space: normal;">&lt;</font><span style="white-space: normal;"><font face="courier new, courier, monospace">&lt;---amir hosein golzari---&gt;</font></span></font></div><p style="font-family: Segoe, tahoma;"></p><pre class=" line-numbers language-css" style="box-sizing: border-box; overflow: auto; font-size: 13px; padding: 1em 1em 1em 3.8em; margin-top: 0.5em; margin-bottom: 0.5em; line-height: 1.5; word-break: normal; word-wrap: normal; background: rgb(245, 245, 245); border: none; border-radius: 0px; direction: ltr; tab-size: 4; hyphens: none; position: relative; counter-reset: linenumber 0; outline: none !important; text-shadow: none !important;"><pre class="code" style="padding: 4px; margin-top: 0px; margin-bottom: 0px; direction: ltr; width: auto; border: 1px solid rgb(102, 153, 204); word-wrap: break-word; white-space: pre-line; max-height: 300px; overflow-y: scroll; overflow-x: hidden; color: rgb(51, 51, 51); background-color: rgb(251, 251, 251); font-size: 12px;">&lt;marquee behavior="scroll" bgcolor="#CCCCCC" dir="rtl" direction="left" height="25" width="200" loop="-1" scrollamount="1" scrolldelay="1" onmouseover="this.setAttribute('scrollAmount', 0, 0)" onmouseout="this.setAttribute('scrollAmount', 2, 0)"&gt;<font face="Mihan-Iransans">متن خود را وارد کنید</font>&lt;/marquee&gt;</pre></pre><pre style="margin-top: 0px; margin-bottom: 0px; line-height: 18.75px;"><font face="courier new, courier, monospace" size="3"><font color="#ffffff">&lt;</font>&lt;---amir hosein golzari---&gt;<font color="#ffffff">&gt;</font></font></pre></pre></div><code> </code><p><font face="Mihan-IransansBold">نتیجه:</font></p><marquee behavior="scroll" bgcolor="#CCCCCC" dir="rtl" direction="left" height="25" width="200" loop="-1" scrollamount="1" scrolldelay="1" onmouseover="this.setAttribute('scrollAmount', 0, 0)" onmouseout="this.setAttribute('scrollAmount', 2, 0)" style="background-color: rgb(204, 204, 204); height: 25px; width: 200px;">درح نایاب</marquee><p><iframe src="http://seyedrezabazyar.com/codetools/background-color-rgb-to-hexadecimal/" name="1" width="100%" height="300" scrolling="yes" border="0" frameborder="0"></iframe> </p><font face="Mihan-IransansLight">حالا نوبت شماست در کادر زیر شروع به تغییرو نوشتن کد ها کنید.</font><p></p>&nbsp;<textarea style="margin: 0px; width: 266px; height: 109px;">کدهای خود را ویرایش کنید</textarea> text/html 2018-06-18T06:32:35+01:00 dorohnayab.mihanblog.com درح نایاب کد html فرم جستجو در گوگل http://dorohnayab.mihanblog.com/post/13 <font face="Mihan-IransansLight">به وسیله کد زیر میتوانید فرمی بسازید که از طریق آن بتوان در گوگل یا هر سایت دیگری جستجو انجام داد.</font> <div class="pre" style="margin: 10px 0px; direction: ltr; overflow: auto; width: auto; border-style: solid; border-color: gray; border-image: initial; border-width: 0.1em 0.1em 0.1em 0.8em; padding: 0.2em 0.6em; white-space: normal;"><pre style="margin-top: 0px; margin-bottom: 0px; line-height: 18.75px;"><div style="text-align: left;"><font size="3"><font color="#ffffff" style="font-family: Segoe, tahoma; white-space: normal;">&lt;</font><span style="white-space: normal;"><font face="courier new, courier, monospace">&lt;---amir hosein golzari---&gt;</font></span></font></div><p style="font-family: Segoe, tahoma;"></p><pre class=" line-numbers language-css" style="box-sizing: border-box; overflow: auto; font-size: 13px; padding: 1em 1em 1em 3.8em; margin-top: 0.5em; margin-bottom: 0.5em; line-height: 1.5; word-break: normal; word-wrap: normal; background: rgb(245, 245, 245); border: none; border-radius: 0px; direction: ltr; tab-size: 4; hyphens: none; position: relative; counter-reset: linenumber 0; outline: none !important; text-shadow: none !important;"><pre style="font-size: 15px; text-align: justify; margin-top: 0px; margin-bottom: 0px; line-height: 18.75px;"><span style="color: rgb(106, 184, 37); font-weight: bold;">&lt;form</span><font color="#ffffff"> </font><span style="color: rgb(187, 187, 187);">target=</span><span style="color: rgb(237, 157, 19);">"_new"</span><font color="#ffffff"> </font><span style="color: rgb(187, 187, 187);">method=</span><span style="color: rgb(237, 157, 19);">get</span><font color="#ffffff"> </font><span style="color: rgb(187, 187, 187);">action=</span><font color="#6600cc">http://www.google.com/search</font><span style="color: rgb(106, 184, 37); font-weight: bold;">&gt;</span><font color="#ffffff"> </font><span style="color: rgb(106, 184, 37); font-weight: bold;">&lt;input</span><font color="#ffffff"> </font><span style="color: rgb(187, 187, 187);">name=</span><span style="color: rgb(237, 157, 19);">q</span><font color="#ffffff"> </font><span style="color: rgb(187, 187, 187);">size=</span><span style="color: rgb(237, 157, 19);">12</span><span style="color: rgb(106, 184, 37); font-weight: bold;">&gt;</span><font color="#ffffff"> </font><span style="color: rgb(106, 184, 37); font-weight: bold;">&lt;br&gt;</span><font color="#ffffff"> </font><span style="color: rgb(106, 184, 37); font-weight: bold;">&lt;input</span><font color="#ffffff"> </font><span style="color: rgb(187, 187, 187);">type=</span><span style="color: rgb(237, 157, 19);">"submit"</span><font color="#ffffff"> </font><span style="color: rgb(187, 187, 187);">name=</span><span style="color: rgb(237, 157, 19);">"btnG"</span><font color="#ffffff"> </font><span style="color: rgb(187, 187, 187);">value=</span><span style="color: rgb(237, 157, 19);">"</span><font color="#ff0000" face="Mihan-Iransans">جستجو</font><span style="color: rgb(237, 157, 19);">"</span><span style="color: rgb(106, 184, 37); font-weight: bold;">&gt;</span><font color="#ffffff"> </font><span style="color: rgb(106, 184, 37); font-weight: bold;">&lt;input</span><font color="#ffffff"> </font><span style="color: rgb(187, 187, 187);">type=</span><span style="color: rgb(237, 157, 19);">hidden</span><font color="#ffffff"> </font><span style="color: rgb(187, 187, 187);">name=</span><span style="color: rgb(237, 157, 19);">ie</span><font color="#ffffff"> </font><span style="color: rgb(187, 187, 187);">value=</span><span style="color: rgb(237, 157, 19);">UTF-8</span><span style="color: rgb(106, 184, 37); font-weight: bold;">&gt;</span><font color="#ffffff"> </font><span style="color: rgb(106, 184, 37); font-weight: bold;">&lt;input</span><font color="#ffffff"> </font><span style="color: rgb(187, 187, 187);">type=</span><span style="color: rgb(237, 157, 19);">hidden</span><font color="#ffffff"> </font><span style="color: rgb(187, 187, 187);">name=</span><span style="color: rgb(237, 157, 19);">oe</span><font color="#ffffff"> </font><span style="color: rgb(187, 187, 187);">value=</span><span style="color: rgb(237, 157, 19);">UTF-8</span><span style="color: rgb(106, 184, 37); font-weight: bold;">&gt;</span><font color="#ffffff"> </font><span style="color: rgb(106, 184, 37); font-weight: bold;">&lt;/form&gt;</span></pre></pre><pre style="margin-top: 0px; margin-bottom: 0px; line-height: 18.75px;"><font face="courier new, courier, monospace"><font color="#ffffff" style="font-size: small;">&lt;</font><font size="3">&lt;---amir hosein golzari---&gt;<font color="#ffffff">&gt;</font></font></font></pre></pre></div><code> </code><p><font face="Mihan-IransansLight">خوب حالا به جای قسمت <font color="#6600cc">بنفش</font> رنگ آدرس سایت مورد جستجو و به جای قسمت <font color="#ff0000">قرمز</font> رنگ نام دکمه که به طور پیشفرض "جستجو"نام دارد را وارد کنید.</font></p><p><font face="Mihan-IransansLight" color="#cc33cc">برای نمونه:</font></p> <form target="_new" method="get" action="http://www.google.com/search"> <input name="q" size="12"> <br> <input type="submit" name="btnG" value="جستجو"> <input type="hidden" name="ie" value="UTF-8"> <input type="hidden" name="oe" value="UTF-8"> </form> text/html 2018-06-17T12:08:00+01:00 dorohnayab.mihanblog.com درح نایاب آموزش قرار دادن تصویر در وبلاگ با قابلیت تغییر اندازه http://dorohnayab.mihanblog.com/post/8 <font face="Mihan-IransansLight">برای قرار دادن تصویر با قابلیت تغییر اندازه(واکنش گرا) کافیست از کد زیر استفاده کنید.</font><pre class="language-css"><code></code><p><code></code></p><div class="pre" style="margin: 10px 0px; direction: ltr; overflow: auto; width: auto; border-style: solid; border-color: gray; border-image: initial; border-width: 0.1em 0.1em 0.1em 0.8em; padding: 0.2em 0.6em; white-space: normal;"><pre style="margin-top: 0px; margin-bottom: 0px; line-height: 18.75px;"><div style="text-align: left;"><font color="#ffffff" style="font-family: Segoe, tahoma; white-space: normal;">&lt;</font><span style="white-space: normal;"><font size="2" face="courier new, courier, monospace">&lt;---amir hosein golzari---&gt;</font></span></div><p style="font-family: Segoe, tahoma;"></p><pre class=" line-numbers language-css" style="box-sizing: border-box; overflow: auto; font-size: 13px; padding: 1em 1em 1em 3.8em; margin-top: 0.5em; margin-bottom: 0.5em; line-height: 1.5; word-break: normal; word-wrap: normal; background: rgb(245, 245, 245); border: none; border-radius: 0px; direction: ltr; tab-size: 4; hyphens: none; position: relative; counter-reset: linenumber 0; outline: none !important; text-shadow: none !important;"><code class=" language-css" style="box-sizing: border-box; font-size: inherit; padding: 0px; background: none; border-radius: 0px; white-space: inherit; direction: ltr; margin: 15px 0px; word-spacing: normal; word-break: normal; word-wrap: normal; line-height: 1.5; tab-size: 4; hyphens: none; position: relative; outline: none !important; text-shadow: none !important;"><font color="#464a4e" style="font-family: Consolas, Monaco, &quot;Andale Mono&quot;, &quot;Ubuntu Mono&quot;, monospace;">&lt;img src=</font><span class="token string" style="font-family: Consolas, Monaco, &quot;Andale Mono&quot;, &quot;Ubuntu Mono&quot;, monospace; color: rgb(154, 154, 154); box-sizing: border-box; background: rgba(255, 255, 255, 0.0666667); outline: none !important;">"</span><span class="token string" style="box-sizing: border-box; background: rgba(255, 255, 255, 0.0666667); outline: none !important;"><font color="#ff0000" face="courier new, courier, monospace">adress_image.jpg</font></span><span class="token string" style="font-family: Consolas, Monaco, &quot;Andale Mono&quot;, &quot;Ubuntu Mono&quot;, monospace; color: rgb(154, 154, 154); box-sizing: border-box; background: rgba(255, 255, 255, 0.0666667); outline: none !important;">"</span><font color="#464a4e" style="font-family: Consolas, Monaco, &quot;Andale Mono&quot;, &quot;Ubuntu Mono&quot;, monospace;"> </font></code><font color="#464a4e" style="font-family: Consolas, Monaco, &quot;Andale Mono&quot;, &quot;Ubuntu Mono&quot;, monospace; background-color: initial; font-size: inherit; white-space: inherit; word-spacing: normal;">style=</font><span class="token string" style="font-family: Consolas, Monaco, &quot;Andale Mono&quot;, &quot;Ubuntu Mono&quot;, monospace; font-size: inherit; white-space: inherit; word-spacing: normal; color: rgb(154, 154, 154); box-sizing: border-box; background: rgba(255, 255, 255, 0.0666667); outline: none !important;">"width:100%;"</span><font color="#464a4e" style="font-family: Consolas, Monaco, &quot;Andale Mono&quot;, &quot;Ubuntu Mono&quot;, monospace; background-color: initial; font-size: inherit; white-space: inherit; word-spacing: normal;">&gt;</font></pre><pre style="margin-top: 0px; margin-bottom: 0px; line-height: 18.75px;"><font size="2" face="courier new, courier, monospace"><font color="#ffffff">&lt;</font>&lt;---amir hosein golzari---&gt;<font color="#ffffff">&gt;</font></font></pre></pre></div><code> </code></pre><code><code> </code><font face="Mihan-IransansLight">خوب حالا به جای بخش</font> <font color="#ff0000" style="font-family: Mihan-IransansLight; font-size: small;">قرمز</font><span style="font-family: Mihan-IransansLight; font-size: small;"> رنگ آدرس تصویر خود را قرار دهید.تصویر شما به صورت واکنش گرا میباشد.</span><p><font face="Mihan-IransansLight" size="2"><font color="#6666cc">تصویر نمونه</font>:</font></p><p><img src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/710/2127519/ACHAR.png" style="width:100%;"></p><p><font face="Mihan-IransansLight" size="2">حالا نوبت شماست کد بالا را در اینجا ویرایش کنید.</font></p></code><code> <textarea style="margin: 0px; width: 266px; height: 109px;">کدهای خود را ویرایش کنید</textarea> </code>